Nápověda

1. Přihlašování do systému datových schránek

Práci s datovými schránkami obecně – a tedy i přístup k Vaší datové schránce a tím i v ní uloženým datovým zprávám – je nutné maximálně zabezpečit, protože datové zprávy ze svého principu nesou citlivé a snadno zneužitelné informace. Přístup k aplikaci ovládající portál datových schránek lze zabezpečit několika různými způsoby podle volby uživatele.

1.1. První seznámení a přihlášení

Od České pošty, s.p. jste zřejmě obdrželi obálku se žlutým pruhem, obsahující přístupové údaje k Vaší datové schránce. Ty jste si mohli také vyzvednout po návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) prostřednictvím tzv. aktivačního portálu, v některých případech i nechat zobrazit na obrazovku portálu. V každém případě si tyto údaje pečlivě uschovejte, nikomu je nepředávejte a chovejte se k nim se stejnou opatrností jako třeba k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví nebo PIN kódu k Vaší platební kartě.

Až budete na přihlašovací stránce vyplňovat přidělené přístupové údaje, věnujte zvláštní pozornost malým a velkým písmenům – pozor na stav klíče CapsLock.

 • Uživatelské jméno vypadá například takto: k93h9j. Je složeno ze šesti náhodných znaků a je trvalé, dokud si sami nepožádáte o nové (opět náhodně sestavené).
 • Prvotní přístupové heslo může vypadat například takto: Sa7::8w39a. Nezoufejte, že se nedá zapamatovat – je to jen pro první přihlášení, pak si zvolíte vlastní. Existují ale i přihlašovací metody bez nutnosti pamatování hesla – např. Mobilní klíč.

Nic Vám nebrání, abyste se pokusili svou datovou schránku poprvé navštívit.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete mít podporovaný webový prohlížeč. Pro otvírání souborů, které jsou jako příloha součástí datových zpráv, budete dále potřebovat mít instalované aplikace, umožňující zobrazení jejich obsahu. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Pomocí webového prohlížeče spusťte informační portál datových schránek na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz.

Otevře se úvodní stránka portálu o datových schránkách, který má několik funkcí:

 • obsahuje informace o systému, službách, kontaktech, nabízí soubory ke stažení apod;
 • zobrazuje důležité novinky a informace;
 • ukazuje aktuální statistiky;
 • nabízí stránku pro zadání dotazu v ePoradně;
 • a zejména slouží jako rozcestník pro volby přihlašovací metody do datové schránky.

Informační portál datových schránek

Studium novinek a statistik můžete nechat na později a přejděme rovnou do schránky. V záhlaví stránky (každé) je rozbalovací tlačítko PŘIHLÁŠENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY, které nabídne všechny přihlašovací metody.

Informační portál datových schránek - metoda přihlášení

Stále nejčastější metodou přihlašování je Jménem a heslem, tu použijete, pokud jste obdrželi obálku s těmito přihlašovacími údaji. Po vybrání metody se otevře nová stránka, kde budete pokračovat v zadávání údajů pro přihlášení.

Přihlášení do datové schránky

Tip: Pokud se necítíte být zcela „jisti v kramflecích“, klepněte na odkaz Jste zde poprvé? a prostudujte informace zobrazené v následně otevřeném okně.

Poznámka: Pořadí a vzhled jednotlivých záložek se může v čase měnit. V současné verzi správce ISDS chce podporovat přihlašování pomocí státní Identity občana, proto je zvolena jako primární způsob přihlášení.

Při prvním přihlášení jménem a heslem postupujte takto (pokud nemáte obálku se jménem a heslem, můžete zbytek kapitoly přeskočit a jít na stránku Přihlášení Identitou občana):

 1. Přepněte na záložku PŘIHLÁŠENÍ JMÉNEM A HESLEM.
 2. Do pole Uživatelské jméno vypište své uživatelské jméno (např. k93h9j).
 3. Do pole Heslo zapište dočasné přístupové heslo (např. Sa7::8w39a).
 4. Klepněte na tlačítko Přihlásit se, které se zpřístupnilo zápisem hesla.

Po prvním přihlášení se schránka zpřístupní (aktivuje). To znamená, že Vám do ní mohou začít být zasílány datové zprávy a Vy budete moci odesílat vlastní datové zprávy.

Pozor – doručené datové zprávy neberte na lehkou váhu. Mají stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy, na které jste byli dosud zvyklí. Nezapomeňte, že datovou schránku je potřeba pravidelně kontrolovat. To si můžete usnadnit pomocí automatického upozorňování (neboli notifikací), které si nastavíte v konfiguraci portálu.

Již jsme se zmínili, že pro první přihlášení jste obdrželi jen dočasné přístupové heslo. Vaším dalším úkolem bude toto heslo změnit za heslo jiné, trvalé, podle Vašeho výběru. Bez této úvodní změny se k datové schránce nedostanete.

Otevře se okno ZMĚNA HESLA, ve kterém:

 1. Přečtěte si instrukce vypsané v okně. Při prvním přihlášení je uvedena informace o nutnosti změny prvotního hesla.

  Informace o nutnosti změny prvotního hesla

 2. Do pole Heslo vložte dočasné přístupové heslo, jehož pomocí jste se přihlásili.
 3. Do pole Nové heslo napište heslo podle Vaší úvahy – tím se již budete přihlašovat příště.
 4. Do pole Opakujte nové heslo toto Vaše heslo zapište pro kontrolu ještě jednou.
 5. Klepněte na tlačítko ZMĚNIT HESLO.

Změnit heslo

Vaše heslo musí odpovídat vyhlášce č. 194/2009 Sb. Podle ní musí být dlouhé nejméně 8 znaků a nejvíce 64 znaků. Heslo by mělo obsahovat kombinaci malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálních znaků (jako otazník, vykřičník, čárka, pomlčka apod.). Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Pamatujte si, že co je snadno zapamatovatelné pro Vás, to může být snadno uhodnutelné pro jiné. Nikdy tedy nepoužívejte jako heslo slova, která lze snadno uhodnout nebo odvodit (jako jména rodinných příslušníků, domácích zvířat a podobně).

Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (mezera ! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Heslo nesmí obsahovat id uživatele (login). V hesle se nesmí opakovat za sebou tři a více stejných znaků. Hesla začínající na 12345, qwert, asdfg mohou být snadno uhodnuta, a proto nejsou povolena.

Zadání hesla je kontrolováno, zda odpovídá výše uvedeným kritériím. Dále se kontroluje, zda souhlasí opakovaně zapsané heslo v poli Opakujte nové heslo s heslem zapsaným v poli Nové heslo.

Stiskem tlačítka Změnit heslo se dočasné přístupové heslo nahradí Vaším právě zadaným heslem. To použijete po odhlášení a následném novém přihlášení k Vaší datové schránce.

O úspěšnosti změny hesla Vás informuje zpráva Změna hesla proběhla úspěšně. Klepněte na tlačítko POKRAČOVAT a přejděte do Vaší datové schránky.

Heslo lze kdykoliv dodatečně změnit na záložce Nastavení.

Pozor – změněné heslo musí být jiné než kterékoliv dříve použité heslo.

Za předpokladu, že schránka nebyla dosud zpřístupněna a že se přihlašujete jako držitel (oprávněná osoba) schránky, byla schránka zadáním správného prvotního hesla do systému ISDS (prvním přihlášením) zpřístupněna (aktivována), tedy začala být funkční pro příjem a odesílání datových zpráv. Za několik minut se informace o aktivní schránce přenese do Registru obyvatel (ROB) nebo Registru osob (ROS) a později také do aplikace Seznam datových schránek (SDS).

Po prvním přihlášení se otevře okno Datová schránka byla zpřístupněna. Zde věnujte pozornost výkladu o ukládání datových zpráv a o nabídce služby Datový trezor na zkoušku na 6 měsíců

Datová schránka byla zpřístupněna

a informaci o možnosti zapnutí příjmu Poštovních zpráv pro komunikaci s jinými „neúředními“ schránkami.

Datová schránka byla zpřístupněna

Nabízené služby můžete jednotlivě vypnout příslušným přepínačem.

Klepnutím na tlačítko OK přejdete do seznamu přijatých zpráv, který po prvním přihlášení obsahuje právě jednu systémovou datovou zprávu Základní informace k Vaší datové schránce.

1.2. Terminologické poznámky

ISDS rozlišuje několik různých stavů datových zpráv, přičemž názvy těchto stavů, vycházející ze zákona o ISDS (č. 300/2008 Sb.) mohou být při prvním seznámení poněkud matoucí – zvláště pojmy dodat a doručit zprávy se pletou.

Zpráva je nejprve dodána do schránky (objeví se ve schránce a je možné se k ní dostat, odejde notifikační email), teprve poté doručena (buď přihlášením, nebo fikcí).

Zákon o ISDS přesně definuje, kdy se doručují datové zprávy, dodané do datové schránky. Je to okamžikem přihlášení do portálové aplikace a platí pro zprávy, které máte „právo číst“ (u externích aplikací platí poněkud jiná pravidla – doručuje se až stažením seznamu přijatých zpráv).

Proto po úspěšném přihlášení dojde k doručení těch zpráv ve schránce, k nimž máte právo číst (pokud se přihlašujete jako držitel schránky, máte automaticky práva všechna).

1.3. Dodržujte pravidla bezpečnosti!

Výsledná bezpečnost, jíž při užívání své datové schránky dosahujete, je kromě zabezpečení přístupu k datové schránce dána také Vaší obezřetností a chováním.

Neinstalujte do svého prohlížeče doplňky, jejichž autor Vám není znám a Vy je nemůžete prověřit. Pokud přistupujete ke své datové schránce, ukončete všechny ostatní aplikace připojené k jiným internetovým serverům a zavřete všechna další okna v prohlížeči. Nejlépe uděláte, pokud internetový prohlížeč zavřete, znovu ho spustíte a teprve poté se z něj ke schránce přihlásíte. Chovejte se ke své schránce se stejnou obezřetností, jako ke svým penězům na účtu Vašeho internetového bankovnictví. Buďte opatrní! Nedělejte přihlašovací úkony bezmyšlenkovitě a nikdy je nečiňte na něčí pokyn.

Počítačovým světem se šíří stále nové červy, viry a trojské koně. Jejich účelem je infikovat Váš počítač, zpřístupnit ho jiným osobám, ukrást a zneužít Vaše citlivá osobní data. Proto je nezbytné, abyste měli instalován legální, kvalitní antivirový program a pravidelně ho aktualizovali. Ověřte si před přístupem do datové schránky, že antivirový systém je nejen spuštěn, ale že také má aktuální sadu virových definic. Je-li paměťově rezidentní antivirová ochrana Vašeho počítače v danou chvíli vypnuta, je okamžitá ochrana na stejné úrovni, jako byste antivirus vůbec nepoužívali. Není-li antivirus aktualizován, jste snadným terčem virového útoku. Některé z těchto útoků mohou být provedeny tak, aby Vás přivedly na klamavý server, který byl postaven s cílem získat od Vás Vaše přístupové údaje.

Jedním z rizik, která byste při užívání své datové schránky měli mít na paměti, je riziko plynoucí z instalace Vám neznámých aplikací, jejichž původ nebo skutečné funkce si nemůžete prověřit. Nezáleží na tom, jak jsou funkce těchto aplikací navenek popisovány a nakolik jsou přitažlivé, používejte je pouze tehdy, pokud jim můžete důvěřovat. Mezi těmito aplikacemi se vyskytuje řada takových, jejichž účelem je zanést do Vašeho počítače programy, s jejichž pomocí můžete být špehováni, kompromitováni, může být odcizena a následně zneužita Vaše identita. Používání pouze bezpečných a legálních aplikací je elementárním principem bezpečnosti Vašeho počítače, bezpečnosti prostředí, ze kterého budete přistupovat i ke své datové schránce.

Věnujte také pozornost informacím uvedeným pod odkazy Ochrana osobních údajů a Prohlášení o přístupnosti v levé dolní části okna na každé stránce portálu.

Prohlášení o přístupnosti

1.4. Šifrované připojení s využitím certifikátu

Připojení k přihlašovací stránce pro vstup do prostředí datových schránek protokolem HTTPS je zabezpečeno prostřednictvím tzv. bezpečnostního certifikátu. Přihlašovací stránku portálu je nutno vždy vizuálně zkontrolovat, zda je opravdu zabezpečená tímto způsobem. Pokud by Vám byla podsunuta podobná stránka bez zabezpečení certifikátem Ministerstva vnitra, nepřihlašujte se! Podrobnější údaje o zabezpečení se Vám zobrazí po klepnutí na symbol visacího zámku v oblasti pole pro zápis adres v prohlížeči.

Použití certifikátu poskytuje silné a spolehlivé šifrování i zabezpečení a tím také zvýšení důvěryhodnosti webových stránek s takovýmto přístupem. Uživatel může být ubezpečen, že je opravdu na stránkách, kam se chtěl dostat a nikoliv na nějakém podvodném webu. Symbol visacího zámku spolu s adresou mojedatovaschranka.cz informuje o tom, že komunikace bude řádně a spolehlivě zabezpečena.

1.5. O přihlašování k datové schránce

První přihlášení k datové schránce proběhlo na základě přístupových údajů, které Vám byly poskytnuty po vyřízení žádosti o zřízení datové schránky.

K přihlášení k Vaší datové schránce jsou však v okně portálu Moje datová schránka k dispozici čtyři záložky pro různé způsoby přihlašování (ale třeba v mobilním zobrazení vidíte jen dvě…).

Způsoby přihlašování

 • PŘIHLÁŠENÍ IDENTITOU OBČANA – umožňuje se přihlásit pomocí některého kvalifikovaného prostředku, například pomocí Mobilního klíče eGovernmentu nebo Bankovní identity. V tomto případě nepoužijete k přihlašování přístupové údaje ISDS, ale přihlásíte se do tzv. Národního bodu (NIA, Identity občana) a ten identitu předá do systému ISDS. Jedná se o stejný způsob přihlašování, který najdete na mnoha portálech veřejné správy.
 • PŘIHLÁŠENÍ JMÉNEM A HESLEM – tato záložka umožňuje standardní přihlašování pomocí uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného.
 • PŘIHLÁŠENÍ MOBILNÍM KLÍČEM – přihlašování sejmutím QR kódu pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu z mobilního zařízení. Na přihlašovací stránce se nezadává uživatelské jméno ani heslo. Na rozdíl od přihlášení přes Identitu občana pomocí Mobilního klíče, je toto přihlášení pouze do ISDS a nikoliv současně do ostatních webů využívajících Národní bod.
 • DALŠÍ ZPŮSOBY PŘIHLÁŠENÍ - zde se nabízejí tři další způsoby přihlašování.
  • PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ SMS, kdy je zabezpečení přihlášení posíleno jednorázovým kódem zaslaným na mobilní telefon. Pozor – tato metoda je zpoplatněna kvůli posílání SMS zpráv.
  • Případně je k posílení bezpečnosti využíván Váš osobní certifikát (PŘIHLÁŠENÍ CERTIFIKÁTEM) uložený na hardwarovém prostředku (přenosném tokenu) nebo častěji v úložišti operačního systému nebo prohlížeče.
  • Jako další můžete zvolit přihlášení, jehož bezpečnost je posílena tzv. bezpečnostním kódem (PŘIHLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍM KÓDEM). Tato metoda již nebude dlouhodobě podporována.

1.5.1. Přihlašování se špatným heslem

Pokud se budete opakovaně přihlašovat se správným jménem a různými špatnými hesly, systém může Vaše pokusy vyhodnotit jako bezpečnostní incident („hádání hesla“) a bude Vám bránit pokračovat v této aktivitě postupným prodlužováním prodlevy mezi vkládáním nových údajů.

blokování přihlášení

Výjimečně se může objevit informace o zablokovaném přihlášení. Toto však nenastane při běžné portálové práci.

blokování přihlášení

1.5.2. Přihlášení pomocí jména a hesla

Do klientského portálu Datových schránek je možné se přihlásit pomocí uživatelského jména a přístupového hesla. Tyto údaje jste získali při zřízení datové schránky či účtu k ní; heslo je nutno změnit při prvním přihlášení.

jméno a přístupové heslo

Pro přihlášení pouze jménem a heslem musí být v úvodním okně otevřená záložka Přihlášení jménem a heslem.

 1. Jméno (šestiznakové) zapište do pole Uživatelské jméno.
 2. Přístupové heslo napište do pole Heslo (zobrazuje se ve skryté formě). Pro bezpečnější zápis hesla můžete využít tzv. grafickou klávesnici.

1.5.2.1. Zápis hesla pomocí grafické klávesnice

Vyšší bezpečnosti při vkládání hesla dosáhnete použitím tzv. grafické klávesnice. Ta zabraňuje případnému „odposlechu“ stisknutých kláves pomocí útočných programů. Grafickou klávesnici zpřístupníte kliknutím na ikonku se symbolem klávesnice.

Heslo pak vyťukejte na grafické klávesnici pomocí myši. Velká písmena a speciální znaky (např.: @, #, $, %, ...) můžete vkládat po klepnutí na klávesu Shift.

Zavřít okno s klávesnicí

Grafickou klávesnici zavřete klepnutím na odkaz Zavřít okno s klávesnicí.

1.5.2.2. Kontrola funkce Caps Lock

Pokud máte při zadávání hesla na klávesnici zapnutou funkci Caps Lock, zobrazí se varovná zpráva, abyste se vyhnuli chybnému zápisu.

Caps Lock zapnutý

1.5.3. PŘIHLÁŠENÍ IDENTITOU OBČANA

Tento způsob přihlášení zvolíte v přihlašovacím okně klepnutím na záložku PŘIHLÁŠENÍ IDENTITOU OBČANA. Tlačítkem PŘESMĚROVÁNÍ NA SLUŽBU IDENTITA OBČANA budete přesměrováni na Portál Národního bodu pro identifikaci a autentizaci pro výběr způsobu autentizace. Úspěšné přihlášení tímto způsobem nahrazuje znalost jména a hesla k účtu ke schránce. Více informací, jak tento způsob identifikace používat, najdete na stránce https://www.identitaobcana.cz.

Přesměrování na službu Identita občana

Na stránce Identity občana vyberte způsob přihlášení (seznam nabízených metod se v čase mění, ale měly by fungovat všechny nabídnuté). Pak postupujte podle zobrazovaných údajů. Po úspěšné aktivaci se po návratu do portálu ISDS zobrazí seznam účtů, které jsou v ISDS vedeny k Vaší osobě – může jich být i více.

Seznam NIA

Vyberte ten účet, kterým se chcete přihlásit, a klikněte na řádek. Tím je přihlášení do schránky dokončeno.

Pokud není v ISDS nalezen žádný účet spojený s identitou osoby předanou z NIA, nabídne se stránka s vysvětlením a možností zřídit si jednoduše datovou schránku fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nabídka zřízení je i v situaci, kdy daná osoba již má nějaké účty v ISDS, ale ne jako primární oprávněná osoba u schránek typu FO nebo PFO.

informační text

1.5.3.1. Zřízení schránky

Po stisku tlačítka pro zřízení schránky se otevře potvrzovací okénko s textem nepatrně odlišným pro případ FO a PFO schránky.

Zřízení schránky

Pokud souhlasíte se zřízením schránky, stiskněte Ano, zřídit schránku. Systém teprve v tomto okamžiku ověří v centrálním registru osob (pro volbu PFO), jestli na schránku tohoto typu máte nárok (musíte být veden jako aktivní podnikatel v ROS), a pokud ano, schránka se okamžitě zřídí, Vy jste do ní přesměrován. Pokud není podnikatel nalezen v ROS, vypíše se chyba a schránka se nezřídí.

Výběr účtu

U zřízení schránky typu FO by žádná chyba nastat neměla, schránka se zřídí okamžitě.

Při tomto způsobu zřízení schránky nejsou vystaveny přístupové údaje, uživatel je nepotřebuje, neboť se přihlašuje Identitou občana a je předpoklad, že tak bude činit i nadále. Pokud by je však z nějakého důvodu potřeboval, může si o ně požádat přímo v prostředí portálu, na stránce Nastavení > Uživatelé u popisu svého účtu.

1.5.3.2. První přihlášení

První přihlášení pomocí NIA (Identitou občana) do účtu ISDS v případě, že schránka či účet byla zřízena standardní cestou (nejčastěji žádostí na Czech POINT nebo notifikací z centrálních registrů), se poněkud odlišuje od běžného způsobu přihlášení. K účtu existují prvotní přístupové údaje (tj. jméno a heslo), ale není zřejmé, jestli je bude chtít uživatel přihlašující se přes NIA také používat. Proto dostane při tomto způsobu přihlášení na výběr, co se má stát.

První přístup

První variantu zvolí, pokud již nadále nebude chtít jméno a heslo používat. Heslo se vymaže a tím budou zablokovány všechny metody přihlašování používající heslo (tedy i klientským certifikátem, bezpečnostním či SMS kódem). V případě budoucí potřeby přístupových údajů existuje přímo v portálu možnost, jak si přístupové údaje zobrazit.

Druhá varianta se použije, pokud uživatel již ví, že přístupové údaje využije. Pak ovšem bude v dalším kroku vyzván ke změně jednorázového hesla, musí jej tedy znát.

Poslední varianta je pro nerozhodné. Ale ne natrvalo, za 60 dní bude nepoužité prvotní heslo vymazáno, tedy automaticky se použije varianta první.

1.5.4. Přihlášení pomocí Mobilního klíče

Předpokladem pro použití tohoto způsobu přihlašování je, že máte nainstalovanou aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu na svém telefonu (Android, iOS), a že jste provedli spárování svého účtu (nebo více různých účtů do jedné nebo více schránek) s touto aplikací. Spárování se provádí v menu Nastavení < Možnosti přihlášení < Přihlášení Mobilním klíčem.

1.5.4.1. Přihlášení z desktopové aplikace

Pokud zvolíte záložku Přihlášení mobilním klíčem, objeví se stránka s grafickým QR kódem.

Přihlášení mobilním klíčem přes QR kód

Na Vašem mobilním telefonu (tabletu) spusťte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, přihlaste se do ní, namiřte objektiv telefonu na QR kód tak, aby se celý objevil v označené oblasti a počkejte okamžik, než se přečte kód. Poté se v portálu ISDS automaticky otevře stránka se seznamem účtů, které byly k tomuto Mobilnímu klíči dříve ručně spárovány. Vyberte účet a schránku a kliknutím se přihlaste. Pokud máte k Mobilnímu klíči připojen jen jediný účet, budete rovnou přihlášeni do své schránky pod tímto účtem.

1.5.4.2. Přihlášení z mobilního zařízení, na němž je Mobilní klíč

Pokud se potřebujete do ISDS přihlásit ze stejného mobilního zařízení, na kterém je nainstalována aplikace Mobilní klíč, nelze použít postup se snímáním QR kódu. Přihlašovací stránka na mobilním zařízení, na záložce Přihlášení mobilním klíčem, obsahuje navíc tlačítko Spustit mobilní klíč na tomto zařízení. Po stisku tlačítka se v telefonu spustí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu, přihlaste se do ní, za malý okamžik se v portálu ISDS otevře nabídka připojených účtů. Vyberte jeden a přihlaste se do schránky. Pokud máte k Mobilnímu klíči připojen jen jediný účet, budete rovnou přihlášeni do své schránky pod tímto účtem.

1.5.5. Přihlášení pomocí SMS

Tato varianta představuje posílení přihlášení jménem a heslem o další úroveň.

Kdo chce zvolit tento způsob přihlášení, musí na přihlašovací stránce portálu klepnout na záložku Další způsoby přihlášení a poté na Přihlášení pomocí SMS.

Otevře se stránka, kde do polí Uživatelské jméno a Heslo zapíšete své uživatelské jméno a přístupové heslo. Poté stisknete v pravé části pole SMS kód obrázek telefonu pro zaslání SMS s kódem.

Za několik vteřin na mobilní telefon, uvedený při registraci tohoto způsobu přihlašování, přijde SMS s kódem.

Do pole SMS kód pak opište z telefonu příslušný kód a stiskněte tlačítko Přihlásit se.

Přihlášení pomocí jména, hesla a SMS

Pro přihlášení s využitím SMS je nutné mít mobilní telefon s povolenou službou Premium SMS. Při každém přihlašování k systému datových schránek Vám bude na Vaši žádost zaslána SMS zpráva s kódem pro přihlášení. Tato zpráva je zpoplatněna sazbou 3 Kč.

Pokud chcete tento způsob přihlašování používat, musíte si jej zaregistrovat v nastavení portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na záložku NASTAVENÍ, pak vlevo na položku MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ, a nakonec vpravo na příkaz Přihlášení SMS kódem.

Pokud chcete využít podobný způsob přihlašování, ale s bezplatnými SMS, zkuste tzv. NIA ID přihlašovací metodu (jedna z metod povolených v Identitě občana).

1.5.6. Přihlášení bezpečnostním kódem

Upozornění: tento způsob přihlašování je v současné době považován za zastaralý a nebude v budoucnu podporován. Ti, kdo jej používají, mohou i nadále, není však již umožněno jej nastavovat pro nové účty.

Pokud chcete využít možnost přihlášení k datové schránce se zabezpečením pomocí tzv. bezpečnostního kódu, klepněte v okně pro přihlášení na záložku Další způsoby přihlášení a potom na odkaz Přihlášení bezpečnostním kódem.

Předpokladem je, že jste si tento způsob přihlášení zvolili a zaregistrovali v konfiguraci portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na záložku NASTAVENÍ, pak vlevo na odkaz MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ, a nakonec vpravo na položku Přihlášení bezp. kódem.

Pozor – uživateli s aktivovaným přihlašováním bezpečnostním kódem nemusí být umožněno využívat aplikace dodávané třetími stranami, jako například spisovou službu nebo alternativní klienty ISDS.

Další způsoby přihlášení

Do polí Uživatelské jméno a Heslo zapište své přihlašovací jméno a přístupové heslo. Poté si necháte svým softwarovým nebo hardwarovým zařízením, spárovaným se svým účtem v ISDS, vygenerovat unikátní kód, který zapíšete do pole Kód a stiskněte tlačítko Přihlásit se.

1.5.7. Přihlášení certifikátem

K tomuto bezpečnému způsobu přihlášení je nutné mít řádně instalovaný osobní (klientský komerční) certifikát a ten zaregistrovaný v prostředí ISDS. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení Vaší datové schránky – nepřihlásí se nikdo, kdo nemá přístup k tomuto certifikátu. Instalace certifikátu se liší podle používaného prohlížeče a operačního systému – nejste-li si jisti, kontaktujte technickou podporu ISDS.

Předpokladem je, že jste si tento způsob přihlášení zvolili a nastavili v konfiguraci portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na záložku NASTAVENÍ, pak vlevo na odkaz MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ, a nakonec vpravo na příkaz Přihlášení certifikátem.

Pokud chcete využít možnost přihlášení k datové schránce se zabezpečením pomocí osobního certifikátu, klepněte v okně pro přihlášení na záložku Další způsoby přihlášení a v následně otevřeném okně pak na odkaz Přihlášení certifikátem.

Otevře se informační stránka, která shrnuje předpoklady použití certifikátu pro přihlášení. Při častém používání tohoto způsobu přihlašování se stránka stane zbytečnou, proto ji lze pro příště přeskakovat zatržením volby Na tomto počítači již nezobrazovat.

Na stisk tlačítka Přihlásit pomocí certifikátu (nebo rovnou při přeskočení stránky) se otevře dialog pro výběr certifikátu (okno se liší pro různé prohlížeče) se seznamem certifikátů, které máte k dispozici. Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který jste předtím zaregistrovali pro přihlašování. Jinak dialog odklepněte tlačítkem OK.

Přihlášení certifikátem

Po výběru certifikátu se již do schránky přihlásíte zadáním svého uživatelského jména a hesla. Také zde se u Hesla testuje nechtěné stisknutí klávesy Caps Lock a máte možnost využít grafickou klávesnici.

Pokud se v předchozím kroku nezobrazí žádné okno s výběrem certifikátů, znamená to, že v úložišti certifikátů, používaném prohlížečem, není žádný vhodný osobní certifikát – musí to být komerční osobní certifikát od akreditovaných autorit, nikoliv jakýkoli certifikát testovací. Pozor – pokud máte přístup do testovacího prostředí ISDS, můžete v něm (na rozdíl od prostředí produkčního) omezeně používat některé testovací certifikáty.

Každý certifikát má omezenou platnost – jakmile vyprší, nelze se s jeho pomocí už přihlásit. Aby k tomu nedošlo, je uživatel upozorněn mailovou notifikací asi dva týdny před koncem, a současně se v té době po přihlášení vypisuje informační proužek dole na stránce s varováním.

1.6. Nemůžete se přihlásit?

Stane se i taková věc, že člověk zapomene přihlašovací údaje ke své schránce. Pokud by se vám tohle stalo, není nic ztraceno. Zkuste se přihlásit pomocí své eObčanky nebo čím se přihlašujete do svého profilu v Identitě občana. Pokud nemáte takovou možnost, musíte navštívit nejbližší kontaktní místo Czech POINT, kde lze zažádat o vydání nových přístupových údajů. Po zpracování žádosti obdržíte nové přihlašovací údaje poštou (doporučeným dopisem) nebo elektronickou poštou získáte odkaz, odkud si jméno a heslo stáhnete. Adresu nejbližšího pracoviště Czech POINT si můžete vyhledat na webových stránkách:

http://www.czechpoint.cz/public/

Více podrobností a návodů naleznete na stránce nápovědy, která se otevírá z přihlašovací stránky odkazem NEMŮŽETE SE PŘIHLÁSIT?

1.7. Přihlášení do znepřístupněné schránky

Datová schránka může (a v některých zákonných případech dokonce musí) být znepřístupněna, tedy v takovém stavu, že do této schránky nelze dodávat datové zprávy, ani zprávy z této schránky odesílat. Nicméně existují reálné situace, kdy je rozumné se i do znepřístupněné schránky přihlásit a mít možnost číst nebo stáhnout datové zprávy v ní již dříve uložené.

Pokud je schránka znepřístupněna, po zadání přihlašovacích údajů se v oknech Přijaté zprávy i Odeslané zprávy objeví následující informace.

schránka znepřístupněna

Možnosti práce se schránkou jsou nyní omezeny podle těchto pravidel:

 • přihlášením se doručují dodané systémové zprávy (běžné dodané zprávy v DS být nemohou, protože byly změněny na Nedoručitelné při znepřístupnění schránky, jedinou výjimku tvoří systémové DZ, zvláště systémová DZ typu 7-10 o znepřístupnění DS zaslané systémem těsně před znepřístupněním);
 • přihlášením se mění stav zpráv ve stavu Doručeno fikcí na stav Doručeno přihlášením; jedná se o staré zprávy, doručené fikcí ještě před znepřístupněním (pokud přihlášený má oprávnění číst zprávy tohoto typu).
 • do této schránky nelze dodávat zprávy
 • z této schránky nelze odesílat datové zprávy
 • je zakázána správa uživatelů

Termíny dané zákonem, vyhláškou či Provozním řádem (včetně fikce doručení SDZ po 10 dnech) zůstávají v platnosti, po 90 dnech se zprávy doručené přihlášením (rozumí se před znepřístupněním) smažou, po 100 dnech systémové zprávy bez ohledu na stav. Nijak se nemění nastavení komerčních služeb.

Omezený přístup do znepřístupněné schránky je indikován červenou tečkou u položky příkazu Datová schránka.

Indikace červeným puntíkem

Z portálu nelze odeslat datovou zprávu – tlačítko pro vytvoření zprávy je zablokované.

V Seznamu přijatých zpráv:

 • Zpráva je „Doručená fikcí“ nebo „Doručená“ nebo „Přečtená“ nebo „V trezoru“ – klepnutím na položku se otevře detail zprávy.
 • Výjimka pro Systémové datové zprávy – dodané SDZ se doručí přihlášením do znepřístupněné schránky (a budou tedy ve stavu „Doručená“).

V Seznamu odeslaných zpráv ­ vše jako v normálním režimu.

Stránka otvíraná pod záložkou NASTAVENÍ klepnutím na odkaz UŽIVATELÉ zůstává k dispozici jako dříve, kromě možnosti editace pověřených osob. Je-li pro jejich úpravy nějaký důvod, je třeba požádat správce ISDS.

1.8. Odhlášení

1.8.1. Odhlášení po ukončení práce

Chcete-li se odhlásit a ukončit práci, klepněte na odkaz Odhlásit v pravém horním rohu okna.

Odhlásit

Následně Vám je nabídnuto nové přihlášení, třeba k jiné datové schránce. Pokud se chcete opět přihlásit, klepněte na tlačítko Znovu přihlásit.

K ukončení práce s datovou schránkou se doporučuje zavřít i celé okno prohlížeče.

1.8.2. Automatické odhlášení při nečinnosti

Pokud přihlášený uživatel v okně portálu datových schránek nevyvíjí po určitou dobu žádnou aktivitu, systém jej z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí.

Informace o odhlášení

Pokud chcete pokračovat v práci, je třeba se znovu přihlásit.

1.9. Informace na přihlašovací stránce

Správce nebo provozovatel ISDS může v některých případech publikovat informaci uživatelům klientského Portálu – může se jednat o bezpečnostní varování, informace o odstávce apod. Tato informace se dočasně objeví v rámečku pod sekcí pro zadání přístupových údajů.

1.10. Je systém dočasně nedostupný?

V systému datových schránek dochází k plánovaným odstávkám (dlouho dopředu inzerovaným), které slouží k údržbě systému. V této době se nelze přihlásit – místo přihlašovací stránky popsané výše se zobrazí pouze stránka s vysvětlením.