Nápověda

4. Vytvoření a odeslání datové zprávy

4.1. Okno pro sestavení a odeslání datové zprávy

Okno pro vytvoření a odeslání nové datové zprávy otevřete z okna portálu klepnutím na tlačítko NAPSAT ZPRÁVU.

Tlačítko NAPSAT ZPRÁVU

Postup sestavení a odeslání datové zprávy se dělí do tří kroků:

 1. KROK 1/3: ADRESÁT – specifikace adresáta nebo skupiny adresátů (přesněji řečeno jejich datových schránek) – buď manuálním vyhledáním, nebo výběrem z nabídek.
 2. KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY – sestavení tzv. obálky zprávy.
 3. KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY – připojení příloh datové zprávy (souborů) a vlastní odeslání.

Z kroků s vyšším pořadovým číslem se lze vracet ke krokům s nižšími pořadovými čísly. Tak třeba z druhého kroku se lze opakovaně vracet ke kroku prvnímu a specifikovat tak pro odeslání jedné a téže datové zprávy celou skupinu adresátů.

Pokud z kroku 2 nebo 3 odejdete jinak než na předchozí krok, bude vytvářená rozpracovaná zpráva uložena, abyste o ni nepřišli. Více podrobností je uvedeno v kapitole Přerušení tvorby nové zprávy.

Varovné okno se objeví před odhlášením v době rozepsání nové zprávy – zde musíte potvrdit zahození rozpracované zprávy.

4.2. Určení adresátů datové zprávy

K určení adres cílových datových schránek lze použít jeden z následujících způsobů:

 • Vyhledání ze seznamu naposled kontaktovaných adresátů (jejich schránek). Pod vyhledávacím polem klepněte na položku schránky, ze seznamu schránek, se kterými komunikujete nejčastěji.
 • Fulltextové vyhledání podle specifikace adresáta – hledají se datové schránky podle údaje, v němž se automaticky rozliší jméno, adresa, IČO nebo ID schránky.
 • Vyhledání schránek typu FO podle rozšířených parametrů – slouží zejména k zadání data a místa narození, které nejde použít u fulltextu.

Pokud chcete poslat tutéž datovou zprávu několika adresátům najednou, můžete pro jejich vyhledání uvedené postupy kombinovat.

Pro (ne příliš častý) případ, že uživatel je přihlášen bez oprávnění „vyhledávat schránky“, ale s oprávněním „posílat zprávy“, jsou přístupná pouze vyhledávací pole pro zadání konkrétního známého ID datové schránky.

4.3. Vyhledání v seznamu nejčastěji kontaktovaných schránek

Poté, co ze své datové schránky začnete odesílat datové zprávy, zobrazí se Vám pod vyhledávacím polem pod hlavičkou NEJČASTĚJŠÍ ADRESÁTI seznam adres schránek, se kterými komunikujete nejčastěji nebo nedávno.

NEJČASTĚJŠÍ ADRESÁTI

4.4. Vyhledání cílové schránky podle specifikace adresáta

Pro vyhledání podle specifikace adresáta klepněte do prázdného pole s lupou v horní části okna. Je to výchozí volba po otevření tohoto okna.

Pole pro vyhledání adresáta

4.4.1. Položení dotazu pro vyhledání

Vstupní pole využijete pro nejjednodušší způsob vyhledání datové schránky. Prostě Váš dotaz zapisujte do vstupního pole. Portál porovnává dosud zapsané znaky s názvy a jmény již známých adresátů, jejich adresami, IČO a ID schránek a nabízí datové schránky podle nalezené shody. Čím více znaků zapíšete, tím bude výběr užší.

Zadaný řetězec je vyhledáván fulltextově ve jméně či názvu datové schránky a (s menší vahou) též v adrese.

Jako dotaz na datovou schránku lze zapisovat jednotlivá slova i víceslovné výrazy, a to s diakritikou i bez ní a bez rozdílu mezi malými a velkými písmeny. Při zápisu více slov musí být nalezena všechna slova z dotazu, ale nemusí být ve stejném pořadí; při tom se některá z nich mohou vyskytovat třeba v názvu schránky a jiná v adrese.

Příklady:

 • Dotaz „katastrální úřad ostrava“ najde schránku „Katastrální pracoviště Ostrava (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)“.
 • Dotaz „finanční úřad ostrava“ najde (kromě pracovišť Ostrava I, II a III) též „Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj“ se sídlem „Na Jízdárně 3 3163 Ostrava 70900“.

Při vyhledávání jsou akceptovány i dva speciální případy – a to přímé zadání ID schránky nebo IČO subjektu:

 • Pokud je zadáno ID schránky (tj. 7 znaků s platným kontrolním součtem), vyhledává se podle ID schránky.
 • Pokud je zadáno IČO (8 číslic s platným kontrolním součtem), vyhledává se podle IČO subjektu. V případě, že stejné IČO má více schránek (typicky podřízené nebo sekundární schránky OVM), je obvykle nejprve zobrazena hlavní schránka a pak všechny ostatní v abecedním pořadí.
 • V každém případě pak kromě zobrazení schránky s odpovídajícím IČO nebo ID schránky proběhne standardní fulltextové vyhledávání pro zadaný řetězec.

4.4.2. K dotazu nebyla nalezena žádná adresa datové schránky

Pokud k zadanému dotazu nebyla nalezena adresa žádné datové schránky, vypíše se o tom informace. Je třeba dotaz pro vyhledání změnit (upřesnit) a zkusit hledat znovu.

4.4.3. Byla nalezena schránka, do které nelze zaslat veřejnou zprávu

Pokud jste přihlášeni do schránky, která není orgán veřejné moci (např. schránka fyzické osoby nebo podnikatele) a nemáte možnost posílat placené poštovní zprávy a vyhledáte jako adresáta schránku, která opět není OVM, nelze v přípravě zprávy pokračovat. Objeví se proto výrazná hláška v samostatném okně, kde jste informováni o této situaci, a o možnostech, jak pokračovat. Cena za placenou zprávu se může v čase měnit.

Nelze zaslat veřejnou zprávu

4.4.4. K dotazu byly nalezeny adresy datových schránek

Pokud se ptá schránka, která není OVM, hledají se jen zpřístupněné (tj. funkční k zasílání) datové schránky vyhovující zadané frázi.   Nezobrazuje se jen název schránky, ale celý její popis. Nejprve se podívejme na význam barevných symbolů v seznamu, které označují možnosti zasílání placených zpráv.

 • Adresáti označeni žlutým symbolem nejsou orgány veřejné moci, proto jim můžete posílat jen placené datové zprávy.
 • Adresáti označeni červeným symbolem rovněž nejsou orgány veřejné moci, takže bezplatnou datovou zprávu jim nemůžete poslat. Odesílání placených datových zpráv do jejich schránek ale není v dané chvíli možné, protože nemají povolen jejich příjem. Jakmile příjem placených datových zpráv povolí, lze jim placené datové zprávy posílat.

Seznam adresátů

Pokud se stejně zeptá schránka OVM, dostane trochu jiný výsledek a ikonky.

Seznam adresátů pro OVM

V seznamu jsou i schránky znepřístupněné, označené červenou zákazovou značkou, kterým nelze zaslat datovou zprávu. A lze si pro každou vyhledanou schránku (i znepřístupněnou) zobrazit informaci o její historii (tj. kdy byla v minulosti přístupná a kdy nebyla). K tomu slouží modrá ikona vpravo. Naopak nejsou zde ikonky pro placené zprávy – OVM posílá vždy veřejné zprávy zdarma.

V seznamu může být zobrazeno velké množství nalezených záznamů. Na stránce se jich samozřejmě vypíše jen určité množství, uživatel si však může přidávat další řádky pomocí tlačítka Zobrazit další výsledky.

Záznamy o nalezených schránkách jsou seřazeny podle relevance výsledku. Její základní koncept je následující:

 • Nejdříve jsou vypsány schránky nalezené podle ID schránky nebo IČ.
 • Pak jsou vypsány schránky, kde byla hledaná fráze nalezena celá ve jméně.
 • Následují schránky, kde je část fráze nalezená ve jméně schránky a část v adrese.
 • Jako poslední jsou vypsány schránky, kde byla hledaná fráze nalezena jen v adrese.

V každé výše uvedené kategorii jsou schránky opět řazeny podle relevance – čím více slov specifikace schránky je pokryto hledanou frází, tím je nález brán jako relevantnější. Přesné zadání diakritiky je relevantnější než vyhledání slova s odlišnou diakritikou nebo bez diakritiky.

Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou schránky fyzických osob (FO). Jejich položky budou zobrazeny pouze tehdy, platí-li alespoň jedna z následujících možností:

 • Vyhledávající uživatel pracuje z pozice schránky typu Orgán veřejné moci (OVM).
 • Držitel schránky FO povolil zveřejnění adresy ve veřejném seznamu Datových schránek a/nebo příjem Poštovních datových zpráv.

Pokud je výsledků vyhledávání více než jedna stránka, můžete další adresy zobrazit klepnutím na tlačítko ZOBRAZIT DALŠÍ VÝSLEDKY. To lze opakovat podle potřeby, případně aplikovat POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ a výsledek omezit.

Klepnutím na jednu položku adresy přejdete na KROK 2/3 NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY a tato adresa se zařadí do seznamu adres datových schránek, kam má být zaslána rozpracovaná datová zpráva. V dalším kroku bude možné přidat další adresáty k této zprávě (pokud má taková multizpráva smysl).

4.4.5. Informace o historii schránky

Schránka OVM si při vyhledávání adresáta může zobrazit historii přístupnosti vyhledané schránky. Po kliknutí na modrou ikonku se otevře stránka, kde je k dané schránce vypsán přehled jejich stavů včetně datumů, kdy platily.

Historie schránky

Historie schránky na obrázku (z testovacího prostředí) lze vyložit:

 • Schránka byla zřízena 29.3.2016, čeká na zpřístupnění.
 • Schránka byla zpřístupněna (aktivována) 29.3.2016, od té doby se do ní mohlo (OVM musel) posílat datové zprávy.
 • Schránka byla 29.5.2017 znepřístupněna (důvody jsou pro různé typy schránek různé, nelze zde rozlišit), v této době do ní nešlo zasílat.
 • A konečně 29.5.2017 (tentýž den později) byla opět zpřístupněna a od té doby je funkční (datum vystavení přehledu je 23.2.2022).

Pod tabulkou je tlačítko Export dat pro stažení PDF podoby výše uvedeného reportu. PDF dokument je opatřen pečetí správce ISDS.

Tlačítkem Použít jako adresáta (je vidět jen někdy, podle kontextu) se vyhledaná schránka přidá mezi adresáty právě vytvářené zprávy.

4.5. Pokročilé vyhledávání

Zúžit dotaz omezovacími kritérii můžete hned při položení prvotního dotazu nebo kdykoliv později. K tomu klepněte na odkaz POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ.

4.5.1. Zúžení výsledku vyhledávání

Je-li výsledná množina nalezených schránek příliš veliká, je rozumné si výsledek zpřesnit dalšími parametry: omezením na typ schránky adresáta, resp. určením, čeho se zadaná vyhledávací fráze týká.

Pokročilé vyhledávání - volby

První volič dovolí zúžit vyhledání na datové schránky pouze určitého typu. Na výběr je hledání ve všech schránkách orgánů veřejné moci (OVM) s možností upřesnění jen na schránky OVM hlavní (bez schránek OVM podtypů), OVM další (schránky OVM podřízené některé schránce OVM hlavní) a schránky fyzických osob v roli OVM (včetně fyzických osob podnikajících) – zde je odlišná množina parametrů vyhledávání (zejména příjmení). Dále je možnost výběru schránek pro právnické osoby (PO) včetně schránek PO na žádost (spolky apod.). Další kategorií jsou buď všechny podnikající fyzické osoby (PFO) nebo upřesnění jen na advokáty, daňové poradce, insolvenční správce, auditory, znalce či tlumočníky a překladatele. Zbývající skupinu tvoří schránky fyzických osob (FO) bez možnosti dalšího upřesnění.

Právnické osoby v roli OVM (např. školy) se naleznou jak při omezení na schránky PO, tak i OVM. Stejně tak i podnikající fyzické osoby v roli OVM (např. notáři) se vyhledají při omezení na schránky PFO i OVM fyzická osoba.

Druhý volič umožňuje zúžit vyhledání zadané fráze jen na adresu, IČO podnikatelského subjektu, identifikátor OVM (má význam v případě, kdy je odlišný od IČO) či konkrétního identifikátoru (čísla) schránky.

Pokročilé vyhledávání - druhý volič

Při vyhledávání podle adresy (volba podle adresy) platí tyto zásady:

 • Zadaný řetězec je vyhledáván fulltextově pouze v adrese.
 • Vyhledávací řetězec může být zadán bez diakritiky – platí stejná pravidla jako u obecného vyhledávání.
 • Musí být nalezena všechna slova z vyhledávaného řetězce, ale nemusí být ve stejném pořadí. Všechna musí být v adrese.
 • Funguje základní podpora pro české skloňování.
 • Vyhledávání nezohledňuje velikost písmen.
 • Vyhledávání nepracuje s podřetězci – akceptují se jen celá slova.

Při vyhledávání podle IČO (volba podle IČO) platí:

 • Z dotazu se ořežou mezery a zkontroluje se formát.
 • Pokud je dotazem číslo delší než 8 číslic nebo text dotazu obsahuje nečíselné znaky, vrátí se chyba.
 • Pokud nejde o validní IČO (nemá 8 číslic, nesouhlasí kontrolní součet), vrátí se chyba.
 • Vyhledává se podle číselného řetězce. Pokud obsahuje řetězec přesně 8 číslic, vyhledává se na prostou shodu. Pokud je zadaný dotaz kratší než 8 číslic, vyhledává kromě řetězce zadaného v dotazu též tentýž řetězec doplněný zleva nulami (tj. zadá-li uživatel 123456, hledá se „123456“ a dále „00123456“).
 • V případě, že stejné IČO má více schránek (typicky podřízené a sekundární schránky OVM), je obvykle nejprve zobrazena hlavní schránka a pak všechny ostatní v abecedním pořadí.

Při vyhledávání podle ID schránky (volba podle ID schránky) platí:

 • Z dotazu se ořežou mezery a zkontroluje se jeho formát. Pokud nejde o validní ID DS (7 znaků, kontrolní součet), vrátí chybu.
 • Pokud je vše v pořádku, vyhledává se dle ID DS.
 • Výsledkem hledání může být jen jedna schránka. V případě, že schránka má podřízené schránky, nebudou zobrazeny (mají jiné ID).

Poznámka: při vyhledávání podle IČO nebo ID se hledá ve schránkách všech typů.

4.5.2. Vyhledávání schránek fyzických osob

Pokud hledáte adresu datové schránky fyzické osoby, můžete využít další prostředky pro vyhledání. Klepněte na odkaz VYHLEDÁVÁNÍ FYZICKÉ OSOBY PODLE PARAMETRŮ. Otevře se sada ovladačů pro specifikaci uživatele datové schránky, kterou hledáte.

Z toho jsou povinné dva údaje – křestní jméno a příjmení. Ty lze pak doplnit o datum narození a údaji o místě narození a adrese pobytu (obec, ulice, č.p / č.o. a PSČ).

Vyhledávání schránek FO

Vyhledávání podle zadaných parametrů vyžádáte klepnutím na tlačítko HLEDAT. Pokud se dotazuje schránka, která není OVM, vybírají se do výsledku jen zpřístupněné schránky s povoleným příjmem PDZ.

4.6. Výběr cílové schránky z osobního adresáře

Osobní adresář se plní adresami schránek, do kterých jste již odeslali datové zprávy.

4.6.1. Otevření osobního adresáře

Osobní adresář otevřete klepnutím na tlačítko ZOBRAZIT MŮJ ADRESÁŘ v levé dolní části okna. Vypíše se seznam adres všech již uložených datových schránek.

Pokud s datovými schránkami teprve začínáte pracovat, a ještě jste žádné datové zprávy neposílali, tlačítko zatím nebude k dispozici.

4.6.2. Výběr adresy z osobního adresáře

Pokud v osobním adresáři najdete adresu datové schránky, kam chcete odeslat svou zprávu, prostě na ni klepněte myší. Přejdete do okna (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY).

4.6.3. Úpravy obsahu Osobního adresáře

Položky osobního adresáře lze přejmenovávat nebo mazat.

Osobní adresář - PŘEJMENOVAT

 • Klepnutím na tlačítko SMAZAT vpravo od položky s názvem schránky lze záznam ze seznamu vymazat.
 • Klepnutím na tlačítko se šipkou a potom na příkaz PŘEJMENOVAT máte možnost tuto adresu upravit (přejmenovat).

Osobní adresář - ULOŽIT

Popis adresy ve vstupním poli přepište, jak potřebujete. Změnu uložíte tlačítkem ULOŽIT. Tlačítkem ZRUŠIT přejmenování stornujete a zůstane zachován stávající název.

U přejmenovaných názvů položek schránek se nabídka pod tlačítkem se šipkou doplní o příkaz PŮVODNÍ NÁZEV – jeho pomocí se položka vrátí k původnímu pojmenování (tj. k názvu schránky, u schránky fyzické osoby k jménu a příjmení).

Osobní adresář - PŮVODNÍ NÁZEV

4.7. Vytváření seznamu adresátů

Chcete-li stejnou datovou zprávu poslat ještě dalším adresátům (třeba více úřadům najednou), klepněte (v kroku 2/3) v horní části okna na tlačítko PŘIDAT ADRESÁTA. Nelze použít v případě placené Poštovní datové zprávy (pokud nejste OVM a je již vybrán ne OVM adresát).

Tlačítko PŘIDAT ADRESÁTA

Vrátíte se do okna (KROK 1/3: ADRESÁT), kde již známým postupem (libovolnou z popsaných metod) vyberete další adresu.

Postupným akceptováním adres získaných jakýmkoliv z popsaných způsobů se v okně (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY) postupně vytvoří v sekci ADRESÁTI seznam adres datových schránek pro odeslání Vaší datové zprávy. Adresáty lze i dodatečně ze zprávy odstranit.

Seznam adres DS

4.8. Sestavení obálky zprávy

Po ukončení výběru adres přejděte v okně (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY) k sestavení obálku s adresnými a popisnými údaji datové zprávy.

KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY

 • Do pole Předmět zapište, čeho se zpráva týká. Tato položka je povinná a jejímu zápisu věnujte zvýšenou pozornost – podle ní by měl příjemce na první pohled poznat, proč mu zprávu posíláte. Ale zároveň by zde neměly být osobní či citlivé údaje – obálku zprávy včetně Předmětu může (na rozdíl od příloh) číst např. správce ISDS.
 • Do sekce Pomocné údaje můžete do pole K rukám zapsat pomocnou (nezávaznou) informaci zpřesňující adresu. Příjemce na ní může, ale nemusí reagovat – zvláště, když zprávy zpracovává stroj.
 • Zaškrtnutím políčka Zpráva typu do vlastních rukou vytvoříte důležitý příznak zprávy – označuje zprávu s vyšším stupněm důležitosti (obdoba dopisu normálního a dopisu do vlastních rukou – s modrým pruhem). Ke čtení zprávy označené do vlastních rukou je třeba vyššího oprávnění uživatele datové schránky.
 • Pod hlavičkou ZMOCNĚNÍ (ZÁKON, PARAGRAF, ODSTAVEC, PÍSMENO) následují pole pro specifikaci zákona zmocňujícího Vás k podání zprávy. Pokud jej neznáte, nic nevyplňujte.
 • Pokud neznáte potřebné údaje, tak nevyplňujte v sekci ČÍSLA JEDNACÍ A SPISOVÉ ZNAČKY čtveřici vstupních polí pro čísla jednací a spisové značky.
 • V sekci PŘIDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ můžete volitelně vybrat osobní údaje, které chcete vložit do zprávy a tím dovolit, aby si je adresát přečetl. Výčet údajů je různý pro různé typy rolí a schránek, v praxi se bude používat zejména u schránek fyzických osob. Nabízejí se jen ty údaje, které jsou v ISDS neprázdné:

  Přidání osobních údajů

  U každého údaje je vypsáno, co se vloží do zprávy, pokud daný volbu zatrhnete. Poslední volba (Ztotožněn v registru obyvatel) říká, je-li tato osoba propojena se státním registrem obyvatel a tedy její údaje jsou aktuální (maximálně den staré). Ztotožněni jsou např. všichni majitelé schránek FO české národnosti.

 • Dále lze zakázat tzv. doručení datové zprávy fikcí. Tento způsob doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zpráva automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl. Pokud chcete doručení fikcí zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro schránku Orgánů veřejné moci.

V dolní části okna je zobrazena informace, zda posíláte bezplatnou datovou zprávu nebo placenou Poštovní datovou zprávu (alespoň jeden z dvojice odesílatel příjemce není OVM).

Jestliže máte smluvní vztah s Českou poštou na posílání Poštovních zpráv, můžete adresátovi zaškrtnutím políčka Předplatit adresátovi odpovědní zprávu zaplatit poplatek za odeslání odpovědi na právě sestavovanou datovou zprávu (tj. Vy zaplatíte za svou zprávu i za zprávu odpovědní). V tom případě musí být vyplněné pole Naše čís. jednací v sekci Čísla jednací a spisové značky v obálce datové zprávy – slouží ke spárování Vaší a odpovědní zprávy.

Po sestavení obálky datové zprávy je třeba specifikovat přílohu – tedy soubory, které vlastně tvoří náplň datové zprávy jako takové.

4.9. Sestavení přílohy

V pravé dolní části okna (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY). Klepněte na tlačítko POKRAČOVAT. Přejdete do okna (KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY), kde k datové zprávě připojíte potřebné písemnosti.

Datová zpráva musí obsahovat alespoň jednu přílohu. Celková velikost všech připojených příloh nesmí u jedné zprávy přesáhnout 20 MB. Jako písemnost lze připojit soubory v formátech podle těchto přípon – CER, CRT, CSV, DER, DOC, DOCX, EDI, FO, GIF, HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, JSON, MP2, MP3, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIF, TIFF, TSR, TST, TXT, WAV, XLS, XLSX, XML, ZFO. Systém provádí kontrolu přípony i odpovídajícího obsahu.

4.9.1. Vložení textové přílohy

Portál ISDS nabízí vložit do datové zprávy holý text, například rychlou odpověď či poděkování. Toto se hodí v situacích, kdy nemůžete vytvořit soubor (např. na mobilu). Aplikace holý text převede na PDF soubor a ten použije jako přílohu zprávy s názvem „textová zpráva.PDF“.

Chcete-li použít tento způsob vložení textu, klikněte na Textová zpráva a začněte psát text. Formátování ani speciální znaky nejsou povoleny. Konce odstavců, prázdné řádky a mezery se přenesou do PDF. Rozlámání dle okénka v prohlížeči nikoliv. Maximální délka je 5000 znaků.

O vzhledu PDF přílohy se můžete přesvědčit, pokud stisknete tlačítko Zobrazit náhled vygenerovaného PDF. V novém panelu se otevře nebo stáhne PDF soubor – záleží na použitém prohlížeči.

Vložení textové přílohy

4.9.2. Vložení souborů do přílohy z disku

 1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).
 2. Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.
 3. Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.
 4. Postup opakujte pro všechny další soubory, které chcete k datové zprávě připojit. V sekci PŘÍLOHY se postupně vytvoří jejich seznam.

Vložení souborů do přílohy z disku

Alternativní způsob vkládání příloh je „přetažením“ z okna složky obsahující soubory do rámečku označeného Přetáhněte soubor. Lze označit a přetáhnout i více souborů najednou. Není možné v rozlišení pro mobilní zařízení.

4.9.3. Vložení souborů do přílohy z Úložiště

Mimo načítání souborů z disku lze také vybírat do přílohy soubory z Úložiště, které postupně plníte vkládáním souborů v prostředí portálu Datových schránek.

 1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko VLOŽIT Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ.
 2. Přejdete do okna PŘIDÁNÍ SOUBORŮ Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ. Zde zaškrtněte políčka před položkami souborů, které chcete zařadit do přílohy.

  Okno PŘIDÁNÍ SOUBORŮ Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ

 3. Po označení všech souborů klepněte na tlačítko PŘIDAT VYBRANÉ. Položky vybraných souborů se zařadí v okně KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY do sekce Přílohy.

Přílohu můžete sestavit kombinovanou jak ze souborů z disku, tak ze souborů z Úložiště.

4.9.4. Odebrání některých souborů z přílohy

Pokud jste některé soubory zařadili do přílohy omylem, lze je před odesláním zprávy snadno z přílohy odebrat. Chcete-li před tím přece jen daný soubor posoudit, zobrazte si jeho obsah klepnutím na odkaz NÁHLED.

U položky souboru v seznamu PŘÍLOHY klepněte na odkaz Odstranit v její pravé části. Položka se bez dalších dotazů ze seznamu vyřadí.

4.9.5. Odmítnutí souborů zařazených do přílohy

Některé soubory mohou být při zařazení do přílohy odmítnuty. Důvodem může být například to, že soubor formálně nevyhovuje podmínkám dle přílohy vyhlášky č. 194/2009 Sb. – příčinou může být zejména to, že není na seznamu povolených příloh, má odlišnou příponu, než je jeho formát, že do obsahu souboru bylo zasahováno a není validní atd.

Odmítnutí přílohy

Soubor je rovněž odmítnut v případě, pokud by celková velikost přílohy (součet velikostí všech souborů v příloze) přesáhla 20 MB. Do několika specializovaných schránek OVM je povoleno zasílat zpráv s přílohami o celkové velikosti až 50 MB – portál tyto schránky zná a dovolí vložit do připravované zprávy takto velké přílohy.

Soubor může být odmítnut i v případě, že sice je platný z hlediska výše uvedených kritérií, ale antivirový systém ISDS, kontrolující (podle zákona) všechny vkládané přílohy, jej označil za potenciálně škodlivý. Důvodem pro takové stanovisko může být:

 • V souboru byl rozpoznán škodlivý kód („virus“).
 • Při analýze souboru byla zjištěna nesprávná struktura dokumentu (PDF, DOCX aj.). Není tedy jistota, že se souborem nebylo manipulováno s cílem poškodit ISDS.

Proto jsou oba uvedené případy, v souladu s bezpečnostní politikou ISDS, vyhodnoceny jako rizikové a daný soubor nelze připojit jako součást datové zprávy.

Poznámka: Pokud jste přesvědčeni, že soubor je v pořádku, můžete se spojit s Infolinkou (kontaktní telefonní číslo je uvedené v záhlaví stránky), kde Vám pracovníci Infolinky mohou po analýze zaslaného souboru sdělit konkrétnější důvody odmítnutí. Pracovníci Infolinky nemají k dispozici žádné údaje, na jejichž základě by mohli sdělit konkrétnější důvody bez zaslání daného souboru.

Ve všech případech se stiskem tlačítka ZAVŘÍT vrátíte do dialogu pro sestavení datové zprávy, kde můžete pokračovat volbou dalších souborů nebo sestavení datové zprávy ukončit a zprávu odeslat.

4.9.6. Překročení maximálního počtu souborů v příloze

Z bezpečnostních a výkonnostních důvodů je zaveden limit počtu příloh datové zprávy. Ten je dostatečně vysoký pro běžný provoz datové schránky. Pokud by přesto došlo k překroční limitu, vložení dalšího souboru do přílohy nebude povoleno. Při tom se zobrazí okno s popisem Dosažen maximální povolený počet 300 příloh k datové zprávě.

4.10. Návrat k předchozímu kroku

Okno (KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY) je doplněno odkazem ZPĚT K NÁLEŽITOSTEM ZPRÁVY. Jeho stiskem se vrátíte do okna (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY), kde můžete doplnit či upravit parametry této datové zprávy.

4.11. Odeslání sestavené datové zprávy

Sestavenou datovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko ODESLAT ZPRÁVU v levém dolním rohu okna pro vytvoření datové zprávy.

Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit. V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 15 Kč bez ohledu na způsob placení.

Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.

Informace o úspěšném odeslání

Má-li datová zpráva jednoho adresáta, zobrazí se hlášení: Vaše datová zpráva ID:nnnnnn byla úspěšně odeslána. Pokud je zpráva odesílána několika adresátům současně (netýká se Poštovních datových zpráv, u nich se volí pouze jeden adresát), zobrazí se hlášení: Vaše datová zpráva byla úspěšně odeslána všem adresátům.

ID zprávy je tvořeno aktivním odkazem do detailu odeslaných zpráv. Dále jsou na stránce tlačítka NAPSAT DALŠÍ a VYTISKNOUT. Prvním se přenesete na první stránku vytvoření nové zprávy, druhým se otevře stránka pro tisk (specifická pro každý prohlížeč) s připravenou tiskovou sestavou detailu zprávy, včetně informací o doručování.

Tisk zprávy

Pokud by se datovou zprávu z nějakého důvodu nepodařilo odeslat, je o tom rovněž zobrazena informace s textem vysvětlujícím důvod.

Schránka příjemce není přístupná

Informace o neúspěšném odeslání některým adresátům

Při špičkách provozu se může stát, že datová zpráva je úspěšně přijata systémem, ale je dočasně ve stavu, že čeká na podací časové razítko, tudíž není kompletní, není dosud dodána do schránky adresáta. U takové zprávy nelze zobrazit detail ani provést tisk, proto se místo těchto akcí zobrazí pouze informační okno, aby to uživatel zkusil později, druhý pokus již bude většinou úspěšný.

Informace o neúspěšném odeslání některým adresátům

Upozornění: Pokud tato situace nastane a budete zprávu, která není dodaná, hledat v seznamu odeslaných zpráv, najdete ji až na konci seznamu. Seznam je setříděný podle času dodání a tato zpráva dodaná není.

Tip: u větších seznamů bude rychlejší než listovat na konec, použít filtr na vyhledávání – vyberte Podle typu a volbu Nedodané.

4.12. Přerušení tvorby nové zprávy

Pokud uživatel rozpracuje novou datovou zprávu, může se stát, že musí přejít na jinou stránku nebo poodejde od počítače a za 30 minut vyprší relace a portál se odhlásí. Aby uživatel nepřišel o rozpracovanou zprávu, portál tuto zprávu uloží a při příštím zahájení nové zprávy ji opětovně načte.

Existuje-li uložená rozpracovaná zpráva v době přihlášení, objeví se na stránce dole infoproužek, nabízející buď dokončení zprávy, pak se načte do portálu a Vy můžete pokračovat v odeslání (po doplnění příloh), nebo koncept zahodit, pokud jej již nepotřebujete.

Rozepsaná zpráva - pokračovat nebo zahodit info panel

Existuje-li uložená zpráva v okamžiku zahájení vytvoření nové zprávy, informuje Vás portál:

Rozepsaná zpráva - pokračovat nebo zahodit dialog

Pokud vytváření zprávy chcete přerušit tím, že odejdete ze stránky pro novou zprávu, portál koncept zprávy uloží a upozorní Vás.

Rozepsaná zpráva - ukončení dialog

V jednom okamžiku může být uložena jen jedna rozpracovaná zpráva. V uložených datech nejsou vložené přílohy, kromě textové zprávy, která uložená je.