Nápověda

9. Příloha – texty notifikací

V této kapitole jsou uvedeny aktuální texty notifikací.

Informační systém datových schránek posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní.

Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1. Zprávy elektronické pošty

9.1.1. Pozor na podvodné maily

Pozor – komunikace pomocí notifikací zasílaných elektronickou poštou se odehrává výhradně v podobě čistého textu. Pozor na podvodné maily – phishing a podobně.

  • Notifikace nikdy neobsahují žádné požadavky na to, aby se uživatel kamkoliv přihlašoval, telefonoval či faxoval své přihlašovací nebo jiné údaje.
  • Notifikace nikdy neobsahují odkazy na jiné zdroje (webové servery) ani adresáta nevyzývají k aktivitám, jako klikání na tlačítka, obrázky a podobně.

Pokud zpráva něco takového obsahuje či k něčemu vyzývá, jedná se o zprávu podvodnou. Jediný správný postup je zprávu smazat a její obsah ignorovat.

Všechny e-mailové notifikace ISDS jsou elektronicky podepsány.

9.1.2. Přehled notifikací

E-mailové notifikace jsou odesílány pro každou datovou zprávu zvlášť.

E-maily s upozorněním na nové zprávy jsou posílány z adresy:

notifikace@mojedatovaschranka.cz

Jejich zasílání je bezplatné.

E-mailové notifikace se odesílají cca do pěti minut od vygenerování. Po změně e-mailové adresy je během cca pěti minut na danou adresu odeslán informační e-mail.

9.1.3. Příchozí zpráva do vlastních rukou

Předmět:

Datové schránky: Nová zpráva do vlastních rukou (schránka %BoxID%)

9.1.3.1. Základní podoba

Text:

Do datové schránky "%BoxName%", typ schránky %BoxType%, dorazila nová %MessageType% do vlastních rukou s identifikačním číslem %MessageId%.

Česká pošta, s.p.


Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

%MessageType% může nabývat hodnot: datová zpráva, Poštovní datová zpráva, systémová zpráva.

9.1.3.2. Rozšířená podoba

Rozšířenou podobu notifikačního e-mailu si můžete zapnout v Nastavení - Notifikace - Notifikace e-mailem (od listopadu 2017).

Text:

Do datové schránky "%BoxName%", typ schránky %BoxType%, dorazila nová %MessageType% do vlastních rukou číslo %MessageId% s anotací %AnnotationText%. Odesílatelem zprávy je datová schránka "%SenderBoxName%" (ID schránky: %SenderBoxID%).

Česká pošta, s.p. …

9.1.4. Příchozí zpráva

Předmět:

Datové schránky: Nová zpráva (schránka %BoxID%)

9.1.4.1. Základní podoba

Text:

Do datové schránky "%BoxName%", typ schránky %BoxType%, dorazila nová %MessageType% s identifikačním číslem %MessageId%.


Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

%MessageType% může nabývat hodnot: datová zpráva, Poštovní datová zpráva, systémová zpráva.

9.1.4.2. Rozšířená podoba

Rozšířenou podobu notifikačního e-mailu si můžete zapnout v Nastavení - Notifikace - Notifikace e-mailem (od listopadu 2017).

Text:

Do datové schránky "%BoxName%", typ schránky %BoxType%, dorazila nová %MessageType% číslo %MessageId% s anotací %AnnotationText%. Odesílatelem zprávy je datová schránka "%SenderBoxName%" (ID schránky: %SenderBoxID%).


Česká pošta, s.p.

9.1.5. Nedodaná zpráva - zničena antivirem

Předmět:

Datové schránky: Zpráva nedodána (schránka %BoxID%)

Text:

POZOR!

Datová zpráva s číslem %MessageId%, odeslaná ze schránky "%BoxName%", NEBYLA DODÁNA.
Její obsah byl antivirovou kontrolou označen za způsobilý přivodit škodu a zpráva byla proto zničena. Příčinou může být buď nalezení škodlivého kódu v příloze, nebo chybná struktura dokumentu přílohy datové zprávy. Podrobnější informace naleznete v systémové zprávě ve Vaší datové schránce.

Česká pošta, s.p.


Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.6. Nedodaná zpráva - jiný důvod

Předmět:

Datové schránky: Zpráva nedoručena (schránka %BoxID%)

Text:

POZOR!

Datová zpráva s číslem %MessageId%, odeslaná ze schránky "%BoxName%", NEBYLA DORUČENA.
Detailní informaci k tomuto stavu najdete ve své datové schránce.

Česká pošta, s.p.


Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.7. Informace o nastavení parametrů notifikací

Předmět:

Datové schránky: Změna nastavení e-mail upozorňování (schránka %BoxID%)

Text:

Vaše nastavení notifikací pro datovou schránku "%JMÉNO%" (%BoxID%) je následující:
posílat mail při příchodu obyčejné datové zprávy: ANO/NE
posílat mail při příchodu datové zprávy do vlastních rukou: ANO/NE
posílat mail při chybě dodání datové zprávy: ANO/NE
posílat mail při změně IP adresy: ANO/NE
obsah mailu: základní/rozšířený

Číslo pro notifikace pomocí SMS: %SmsNum%
stav: Zasílání na toto číslo je ZAPNUTO. / Zasílání na toto číslo nebylo zatím aktivováno. Je třeba povolit příjem zasláním aktivační SMS. / Zasílání na toto číslo je VYPNUTO. Je třeba povolit příjem zasláním aktivační SMS.
při příchodu obyčejné datové zprávy:
posílat ihned: ANO/NE
posílat denní výpis: ANO/NE
při příchodu datové zprávy do vlastních rukou:
posílat ihned: ANO/NE
posílat denní výpis: ANO/NE
posílat při chybě při dodání datové zprávy: ANO/NE

Česká pošta, s.p.


Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.


Řádka s informací "posílat mail při změně IP adresy" se do mailu vkládá pouze tehdy, pokud je vypnuta ochrana proti změně IP adresy.

9.1.8. Upozornění na exspiraci přihlašovacího certifikátu

Předmět:

Tento e-mail se týká běžných schránkových uživatelů - tedy ne interních uživatelů a systémových certifikátů (např. pro spisovou službu) těch je několik dalších variant.

Datové schránky: Blížící se ukončení platnosti certifikátu

Text:

Dobrý den,

za %CertExpDist% dnů vyprší platnost certifikátu, pomocí kterého se přihlašujete jako uživatel %DisplayName% do datové schránky %MbxId%.

Ode dne %CertExpDate% se nebudete moci přihlásit do ISDS s pomocí tohoto certifikátu.

V případě, že si přejete nadále přistupovat do ISDS s pomocí klientského certifikátu, je nutno v prostředí Portálu ISDS, na stránce Nastavení, do doby vypršení platnosti starého certifikátu zaregistrovat certifikát nový.

V případě dotazů kontaktujte infolinku 954 200 200.

S pozdravem

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen “ISDS”) posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.9. Zprávy týkající se Mobilního klíče

9.1.9.1. Odpojení Mobilního klíče od účtu

Předmět:

Datové schránky: Mobilní klíč byl odpojen od účtu Datových schránek

Text:

Váš Mobilní klíč na zařízení „%Zarizeni%“ byl odpojen od uživatelského účtu „%UserName%“ schránky “%MailBoxName%“ (%MailBoxType%). Nebude možno se do tohoto účtu pomocí tohoto Mobilního klíče přihlásit.

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.9.2. Odpojení Mobilního klíče od účtu s obnovením přihlašování heslem

Předmět:

Datové schránky: Mobilní klíč byl odpojen od účtu Datových schránek, bylo aktivováno přihlašování pomocí hesla

Text:

Váš Mobilní klíč na zařízení „%Zarizeni%“ byl odpojen od uživatelského účtu „%UserName%“ schránky “%MailBoxName%“ (%MailBoxType%). Nebude možno se do tohoto účtu pomocí tohoto Mobilního klíče přihlásit. Pro účet bylo aktivováno přihlašování pomocí hesla.

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.9.3. Obnovení zálohy Mobilního klíče

Předmět:

Datové schránky: Obnovení zálohy Mobilního klíče

Text:

Na zařízení „%Zarizeni1%“ byla obnovena záloha Mobilního klíče ze zařízení „%Zarizeni2%“.
Mobilní klíč na původním zařízení „%Zarizeni2%“ již nebude možno použít pro přihlašování.

Pokud chcete zařízení „%Zarizeni2%“ znovu použít k přihlašování do Datových schránek, odinstalujte z něj aplikaci Mobilní klíč, nainstalujte ji znovu, a poté proveďte znovu registraci k jednotlivým účtům v ISDS z prostředí klientského portálu ISDS.

Pokud jste zálohu neobnovovali, byla pravděpodobně zneužita. Požádejte o pomoc na infolince 954 200 200.
Více informací najdete v Nápovědě dostupné ze stránek Datových schránek, v kapitole 15.4.1.

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou

Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.10. Zpráva o změně IP adresy

Předmět:

Sdělení správce Informačního systému datových schránek

Text:

Dobrý den,

v čase %Datum a čas% byla zaznamenána změna IP adresy, ze které přistupuje uživatel %Příjmení% %Jméno% do datové schránky %Id DS% s názvem %název DS%. IP adresa při přihlášení byla %xxx.xxx.xxx.xxx%, nová adresa je %yyy.yyy.yyy.yyy%.

Upozornění: Máte vypnutou ochranu proti změně IP adresy. V opačném případě by při změně adresy docházelo k odhlášení. Ke změně IP adresy může dojít i změnou polohy uživatele. Odesílání tohoto sdělení je možné vypnout na portále Informačního systému datových schránek v NASTAVENÍ > NOTIFIKACE > Notifikace e-mailem > Upozornění na změnu IP adresy.

Ministerstvo vnitra ČR,
správce Informačního systému datových schránek

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.1.11. Jednorázový kód pro změnu nastavení e-mail adresy

Tato notifikace je zasílána při změně e-mail adresy pro zasílání notifikací. Používá se pro ověření, že uživatelem zadaná e-mail schránka je funkční a Datové schránky jsou schopné do ní e-mail zaslat.

Předmět:

Datové schránky: Vložení nebo změna e-mailové adresy pro notifikace (schránka: %MailBoxId%)

Text:

Dobrý den,

právě došlo ke změně e-mailové adresy pro zasílání upozornění u datové schránky „%MailBoxName%“ (%MailBoxId%). Aby začal systém ISDS zasílat upozornění na došlé zprávy apod., je nutné změnu potvrdit zadáním níže uvedeného kódu na stránce portálu datových schránek Nastavení > Notifikace > Notifikace e-mailem.

Ověřovací kód je: %verifyCode%

Pokud jste svůj e-mail neměnili, tento dopis můžete ignorovat. Nejste-li si jisti, kontaktujte, prosím, technickou podporu na čísle 954 200 200.

Česká pošta, s.p.

Poučení uživatele o pravidlech notifikace elektronickou poštou Informační systém datových schránek (dále jen "ISDS") posílá notifikační zprávy výlučně v prostém textu. Notifikační zprávy ISDS neobsahují žádné odkazy na webové servery ani jiné přístupy do externích systémů, neobsahují žádné obrázky ani tlačítka, nikdy nevyzývají uživatele k předávání jakýchkoliv údajů, zejména ne osobních, ani k přihlašování se do ISDS či jiných systémů a k provádění jakýchkoliv aktivit. Notifikační zprávy jsou pouze informativní. Podrobné informace a vzory obsahu všech standardních notifikačních zpráv ISDS jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci. Obdržíte-li notifikační zprávu, která nesplňuje výše uvedené znaky, pak se vždy jedná o podvrh! Na takovou zprávu nereagujte, nepostupujte podle žádných pokynů v ní uvedených! V takovém případě, i v případě jakékoliv jiné pochybnosti, kontaktujte pracoviště telefonické podpory uživatelů, kde Vám budou sděleny další pokyny.

9.2. SMS zprávy

9.2.1. Pozor na smishing a vishing

SMiShing je označení pro zasílání lživých zpráv SMS. Uživatel například obdrží zprávu o zablokování bankovního účtu s výzvou, aby volal určité bezplatné telefonní číslo. Tam pak je volající důvěryhodně působícím „automatem“ během zdánlivě korektní komunikace vyzván k zadání nějakého citlivého údaje – třeba i čísla osobního průkazu či dokonce přístupových údajů k účtu.

Označení vishing se používá pro tentýž podvod – napodobuje obvyklý způsob komunikace lidí s jejich finančními institucemi, takže oběti s větší pravděpodobností bez zaváhání zareagují a vyzradí svá citlivá data.

Protože se dá očekávat, že podvodné praktiky budou praktikovány i ve spojitosti s datovými schránkami, je tedy nutné bedlivě kontrolovat, zda příchozí zprávy jsou pravé. V žádném případě nereagujte na podezřelé zprávy vyzývající Vás k zadání jakéhokoliv Vašeho osobního údaje nebo údaje o bankovním kontu a podobně.

9.2.2. Přehled notifikací

SMS notifikace pro příchozí datové zprávy (do vlastních rukou i obyčejné) jsou posílány ve dvou režimech:

  • formou denního výpisu
  • pro každou zprávu

Denní výpisy se posílají každý den (i o víkendu) mezi 8:00 a 10:59. Denní výpis informuje o počtu přijatých zpráv za uplynulý den, tj. od 00:00 do 23:59:59 předešlého dne. Na zprávy přijaté mezi půlnocí a okamžikem posílání denního výpisu bude poslána notifikace v následujícím dni.

V režimu pro každou zprávu se notifikace odesílají v cca pětiminutových intervalech. I v tomto případě může dojít k tomu, že jedna SMS notifikace obsahuje informaci o více zprávách – pokud během notifikačního intervalu dorazilo více zpráv, je zaslána jen jedna sumární notifikace. Je to zejména kvůli snížení nákladů na straně příjemce.

SMS notifikace pro zprávy, které se nepodařilo odeslat či doručit (byly antivirem prohlášeny za nebezpečné, schránka byla v mezičase deaktivována se zpětným účinkem - např. při úmrtí majitele) jsou posílány vždy v režimu „pro každou zprávu“.

9.2.3. Texty zpráv

9.2.3.1. Normální zpráva - režim „pro každou zprávu“

Pro jednu zprávu (obsahuje ID zprávy):

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, prisla nova zprava s ID %MessageId%.

Pro 2-4 zprávy (dodané rychle po sobě):

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, prisly %pocet% nove zpravy.

Pro více než 4 zprávy (dodané rychle po sobě):

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, prislo %pocet% novych zprav.

Poznámka: Pokud by celková délka SMS zprávy přesáhla 160 znaků, je jméno schránky zkráceno na takovou délku, aby nebyla překročena maximální délka SMS. V takovém případě jsou za zkrácené jméno doplněny tři tečky, tj. např.:

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "Strasne dlouhe jmeno schranky ktere se nevejd...", typ schranky OVM, prislo 22 novych zprav.

9.2.3.2. Normální zpráva - denní výpis

Pro jednu zprávu (obsahuje ID zprávy):

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisla nova zprava s ID %MessageId%.

Pro 2-4 zprávy:

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisly %pocet% nove zpravy.

Pro více než 4 zprávy:

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prislo %pocet% novych zprav.

9.2.3.3. Zpráva do vlastních rukou

V případě, že se notifikace týká zprávy do vlastních rukou, text je stejný jako u běžné zprávy, ale na jeho konec je doplněn řetězec „do vlastnich rukou“.

Tj. např. místo zpráv

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisly %pocet% nove zpravy.

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisla nova zprava s ID %MessageId%.

bude zasláno:

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisly %pocet% nove zpravy do vlastnich rukou.

Ceska posta, s.p.: Do datove schranky "%MailBoxName%", typ schranky %MailBoxType%, za vcerejsek prisla nova zprava do vlastnich rukou s ID %MessageId%.

9.2.3.4. Nedoručitelná zpráva - antivirus

Ceska posta, s.p.: Datova zprava %MessageId% odeslana ze schranky "%MailBoxName%" NEBYLA DODANA. Antivirova kontrola oznacila prilohu za zavadnou.

9.2.3.5. Nedoručitelná zpráva - jiný důvod

Datove schranky: Pozor! Datova zprava odeslana ze schranky ID (%MbxID%) NEBYLA DORUCENA. Uvedeni duvodu najdete ve sve DS. DS odesilatele je "%MailBoxName%".

9.2.4. Informace o Premium SMS

SMS notifikace jsou provozovány v režimu Premium SMS, tedy placených SMS.

Uživatel si musí službu objednat, pak jsou mu notifikace zasílány jako placené SMS (MT-bill Premium SMS) v ceně 3 Kč.

Operátor se bude pokoušet SMS doručit maximálně 72 hodin. Pokud se doručení nezdaří (např. z důvodu vypnutého telefonu nebo se telefon nachází mimo signál mobilní sítě), nebude nedoručená SMS zpoplatněna.

9.2.4.1. Objednání služby

Proces objednání služby je spuštěn zadáním telefonního čísla na stránce Nastavení. Uživateli je zaslána informační SMS zpráva o nutnosti potvrzení objednávky.

Uživatel následně musí poslat SMS ve tvaru „ANO SCHRANKY“ (resp. „ANO SMSPRIHLASENI“) na číslo 90211.

Po přijetí této SMS je uživateli odeslána ještě informační SMS o možnosti ukončení objednávky.

Objednávka platí pro 300 SMS notifikací. V případě blížícího se vyčerpání předplatného je uživatel upozorněn na nutnost obnovení předplatného.

Objednávku Premium SMS služby je z každého čísla potřeba udělat jen jednou. Pokud uživatel nastaví stejné telefonní číslo i u jiné schránky, bude mu služba nastavena bez nutnosti potvrzovat objednání znovu.

O stavu objednávky Premium SMS je uživatel informován v sekci NASTAVENÍ > NOTIFIKACE > SMS NOTIFIKACE.

9.2.4.2. Zrušení objednávky

Uživatel může zabránit odesílání notifikací přes webové rozhraní - smazáním telefonního čísla na stránce NOTIFIKACE > SMS NOTIFIKACE, nebo nevybráním žádné volby, kdy mu bude SMS zpráva poslána.

Uživatel by měl správně zrušit Premium SMS službu zasláním SMS „STOP SCHRANKY“ či „STOP SMSPRIHLASENI“ (variantně „STOP ALL“ nebo „STOP“) na číslo 90211.

O stavu objednávky Premium SMS je uživatel informován v sekci nastavení SMS ve stránce Nastavení v ISDS.

9.3. Typy datových schránek v notifikačních e-mailech a SMS zprávách

Typ schránky Řetězec Překlad do emailu Překlad do SMS
10 OVM Orgán veřejné moci OVM
13 OVM_REQ Orgán veřejné moci OVM
14 OVM_FO Fyzická osoba v roli OVM OVM fyz. osoba
15 OVM_PFO Podnikající fyzická osoba v roli OVM OVM podnik. FO
16 OVM_PO Právnická osoba v roli OVM OVM prav. osoba
20 PO Právnická osoba Prav. osoba
22 PO_REQ Právnická osoba Prav. osoba
30 PFO Podnikající fyzická osoba Podnikajici fyz. osoba
31 PFO_ADVOK Advokát Advokat
32 PFO_DANPOR Daňový poradce Dan. poradce
33 PFO_INSSPR Insolvenční správce Insolv. spravce
34 PFO_AUDITOR Auditor Auditor
35 PFO_ZNALEC Znalec Znalec
36 PFO_TLUMOCNIK Soudní tlumočník nebo překladatel Tlumocnik/prekladatel
40 FO Fyzická osoba Fyzicka osoba