Infolinka 954 200 200

 
 

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Informačního systému datových schránek se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML podle specifikace XHTML 1.0 Strict a bylo dbáno na dodržení syntaktické i sémantické správnosti. Grafická podoba stránek je tvořena pouze pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit. Stránky lze používat i bez zapnuté podpory CSS.

Pro přístup ke stránkám není na straně uživatele vyžadována podpora skriptovacích jazyků (např. JavaScript) a podobných doplňků.

Výše uvedené prohlášení se týká pouze informací prezentovaných na webových stránkách ISDS a nemusí se nutně týkat samotného obsahu datových zpráv.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete pouze podporovaný webový prohlížeč. Budete-li si však datovou zprávu stahovat z ISDS na svůj počítač nebo budete-li otevírat soubory, které jsou přílohou každé datové zprávy, budete pro jejich otevření potřebovat odpovídající aplikace. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Klávesové zkratky

Všechny stránky ISDS zahrnují pomocnou nabídku. Tyto odkazy jsou doplňkem CSS skryté, lze je však zobrazit prostřednictvím klávesnice. Stejně tak jsou k dispozici klávesové zkratky.

Seznam klávesových zkratek:

  • 1 - Přechod na stránku Domů
  • 2 - Přechod na seznam přijatých zpráv (Dodané zprávy)
  • 3 - Přechod na seznam odeslaných zpráv (Odeslané zprávy)
  • 4 - Přechod na nastavení
  • 5 - Přechod na nápovědu
  • 6 - Odhlášení

Zobrazovaný obsah příloh datových zpráv

Povolené přílohy datových zpráv jsou vyjmenovány v provozním řádu ISDS. Nejčastěji se bude jednat o soubory z běžných kancelářských aplikací, soubory formátu PDF a soubory s obrázky.

Pro prohlížení souborů PDF doporučujeme bezplatný prohlížeč od firmy Adobe. Se soubory formátu Microsoft Office lze pracovat v samotném kancelářském balíku Microsoft Office nebo bezplatných prohlížečích dostupných na stránkách firmy Microsoft. Se soubory formátu ODF je možné pracovat v bezplatném kancelářském balíku OpenOffice.org.

Zobrazení obsahu datové zprávy uložené na disku

Datovou zprávu nebo doručenku, staženou jako celek ve formátu ZFO, lze otevřít v prostředí klientského portálu pomocí příkazu Načíst zprávu na záložce Zprávy. Načtená zpráva nemusí pocházet ze schránky, do níž je uživatel přihlášen.

Pro uživatele operačního systému Windows existuje pro otevření stažené datové zprávy nebo doručenky také bezplatná aplikace Form Filler, kterou si lze stáhnout z tohoto místa.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý. Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

  • MS Internet Explorer 11 a EDGE
  • Mozilla Firefox 61 a ESR
  • Google Chrome 68
  • Safari 10 a 11

Operační systémy Windows XP a Windows Vista, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.

Kontakt

Stále pracujeme na tom, aby byl ISDS bez problémů přístupný všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte infolinku na telefonním čísle 954 200 200.

Zpět