Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky „Seznam držitelů datových schránek“ byly vytvořeny s maximální snahou vyhovět všem závazným předpisům podle zákona č. 365/2001 Sb., vyhlášky 64/2008 Sb. a související metodické příručky. Jsou tak zohledněny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (BFW) i Web Content Accessibility Guidlines (WCAG).

Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML podle specifikace HTML 5 a bylo dbáno na dodržení syntaktické i sémantické správnosti. Vizuální podoba stránek je tvořena pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit. Stránky lze používat i bez zapnuté podpory CSS. Pro přístup ke stránkám není na straně uživatele vyžadována podpora skriptovacích jazyků (např. javascript) a podobných doplňků.


Klávesové zkratky
0 Obsah stránky
1 Nápověda ke klávesovým zkratkám
2 Hlavní strana
3 Mapa serveru
4 Vyhledávání
5 Hlavní menu na stránce
6 Podmenu aktuální stránky

Ovládání klávesových zkratek se liší podle použitého prohlížeče.