Stav zveřejněných údajů

Seznam držitelů datových schránek obsahuje informace o všech zpřístupněných datových schránkách s výjimkou fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu ve smyslu § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Údaje o držitelích datových schránek jsou pravidelně aktualizovány na základě dat v informačním systému datových schránek. Provozovatel zajišťuje aktualizaci dat nejméně jednou za 3 hodiny.

Datum a čas poslední aktualizace: 27.09.2023 13:11