Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

Seznam držitelů datových schránek

Pokročilé hledání
 

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky „Seznam držitelů datových schránek“ byly vytvořeny s maximální snahou vyhovět všem závazným předpisům podle zákona č. 365/2001 Sb., vyhlášky 64/2008 Sb. a související metodické příručky. Jsou tak zohledněny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (BFW) i Web Content Accessibility Guidlines (WCAG).

Při tvorbě stránek byl použit značkovací jazyk HTML podle specifikace XHTML 1.0 Strict a bylo dbáno na dodržení syntaktické i sémantické správnosti. Vizuální podoba stránek je tvořena pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativně a uživatelé ji mohou měnit. Stránky lze používat i bez zapnuté podpory CSS. Pro přístup ke stránkám není na straně uživatele vyžadována podpora skriptovacích jazyků (např. javascript) a podobných doplňků.

Klávesové zkratky

0 Obsah stránky
1 Nápověda ke klávesovým zkratkám
2 Hlavní strana
3 Mapa serveru
4 Vyhledávání
5 Hlavní menu na stránce
6 Podmenu aktuální stránky

Ovládání klávesových zkratek se liší podle použitého prohlížeče.

Zpět